Ekonomi

Çakır: Bir damla suyun ‘geleceğimiz’ olduğunu unutmamalıyız

Meryem KARADAĞ

Geçmişte petrol savaşla­rının yerini artık su kaynak­ları mücadelesinin aldığını, temiz su kaynakları kıtlığı­nın yanı sıra iklim değişimi­nin yarattığı küresel ısınma ile suyun daha da önemli ha­le geldiğini söyleyen Çakır, “Dünyada 2 milyar insanın su kıtlığı çektiği söyleniyor. Bu, küresel ekonomi içinde bir felaket senaryosu oluş­turuyor. Tarım temelli tüm sanayi üretimi tehdit altın­da. Küresel ısınma ise süreci daha da hızlandırıyor.

İklim dengesizlikleri kuraklığı da­ha sık yaşayacağımız bir ol­gu haline getiriyor” dedi. Su konusuna dikkat çeken Ça­kır, içilebilir su kaynakları­nın insan etkisiyle azalma­sını vurguladı. Çakır, “Yanlış sanayileşme, sanayi tesisleri­nin arıtma konusundaki ek­sikleri, yerel yönetimlerin ye­tersiz arıtma alt yapısı, kimya­sal gübre ve ilaç kullanımının artması gibi yanlış tarım uy­gulamaların yarattığı kirliliğin suya karışması, kullanılabilir temiz su kaynaklarını azaltı­yor. Tüm bu etkenler susuzlu­ğu önümüzdeki günlerin en te­mel sorunu haline getiriyor” dite konuştu.

“Suyu korumaya önem vermeliyiz”

Suyun daha tasarruflu kullanılması ve israfın en­gellenmesi gerektiğini, ta­rımda vahşi sulama denilen sulama şeklinin yasaklan­masını vurgulayan Çakır, “Damlama sulama gibi mo­dern ve tasarruflu teknikle­ri yaygınlaştırmalıyız. Hatta susuz tarım gibi daha yeni­likçi yöntemlerin ar-ge’sini hızlandırmalıyız. Bu nokta­da Türkiye’nin ilk ve tek ta­rım teknoparkı olan Mersin Agropark’ta bu konuda pro­jesi olan firmalarımız ar-ge çalışmalarını yapmak için müracaatlarda bulunuyor. Firmaları bu tip ar-ge ça­lışmaları için Mersin Agro­park’a davet ediyor, destek­lerden ve bu sinerjiden fay­dalanmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüksek teknolojiler çözüm için kullanılmalı”

Hakan Sefa Çakır, su var­lıklarının korunması, te­miz tutulması ve tasarrufu konusunda en önemli araç­lardan birisinin de teknolo­ji olduğunu söyledi. Bilgi-i­letişim teknolojilerinin ve yapay zekanın kesinlikle bu işe entegre edilmesi gerek­tiğini, suyu korumak üzere projeler hazırladıklarına de­ğinen Çakır, “Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak odak­landığımız en önemli konu­ların başında su tasarrufu ve suyun etkin korunması ve kullanımını içeren İklim de­ğişimine uyum ve çevre konu­su geliyor. Bu konu Odamızın Mersin adına tasarladığı sür­dürülebilir kalkınma hedefle­rinin başında geliyor.

Bunun için gerek Mersin Agropark gerekse bu konuda yenilik­çi projelerin hazırlandığı ve odamız bünyesinde faaliyet gösteren MTSO Atölye 1886 Endüstriyel Tasarım ve KO­Bİ Danışmanlık Merkezimi­zi etkin şekilde kullanıyoruz, AB projelerine entegre oluyo­ruz. Atölye 1886’da, merke­zinde internet ve yapay zeka olan teknolojilerle dijitalleş­meye entegre ederek gelece­ğimiz olan suyu korumak adı­na projeler hazırlıyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Etimesgut Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu